management tips

Компаниска стратегија (чекори и ресурси)

Компаниската стратегија е еден од клучните документи во секоја компанија, но не секоја компанија има своја стратегија за развој. Некои компании имаат, но само во главата на топ-менаџерот, а не како формален документ.

Во овој блог текст ќе ги опишеме 3те фази низ кои треба да поминеш за да направиш компаниска стратегија, а притоа ќе ги споделиме со тебе и неопходните ресурси кои ќе можеш да ги користиш.

 

ФАЗА 1

Анализа на надворешно окружување Continue reading