Останати обуки

Останати обуки

Обуките се значаен елемент во организацискиот развој. Преку обуките се развиваат и подигаат индивидуалните капацитети на вработените кои пак се носители на сите промени во организацијата. Колку покомпетентни вработени има една организација, толку е поспремна да одговори на промените кои се случуваат, без разлика дали се внатре во организацијата или пак надвор во окружувањето.

Покрај специфичните обуки по кои сме уникатни и препознатливи, а можете да ги разгледате во менито Обуки , ДЕТРА Центар испорачува обуки и на темите кои се дадени подолу. Овие обуки можат да се реализираат и како in-house обуки за организации, но и како отворени обуки на кои може да присуствуваат сите заинтересирани лица.

 

Костумизирани обуки:

 • Презентациски вештини
 • Стрес и справување со стресот според типот на личност
 • Ефективна комуникација
 • Деловна комуникација и кореспонденција
 • Ефективно менторирање
 • Подготовка на обучувачки програми
 • Водство
 • Мотивација
 • Основни менаџерски вештини
 • Проценка на изведбата (Performance management)
 • Проектен менаџмент
 • Подготовка за вработување (CV и интервју за работа)
 • Деловно преговарање
 • Менаџмент на сопственото време (Time management)
 • Личен менаџмент
 • Тим билдингPosted on: 03.07.2018Ненад Дафинчевски