Горазд Смилевски

СКИТОП консултант со над 20 години практично и теоретско искуство. Низ годините успешно испорачува обуки за меки вештини, а негова најголема специјалност е МБТИ типологијата на личности преку која им помага на индивидуалците да го откријат својот вистински профил на личност и најсоодветните кариерни патеки. Исто така, негово поле на експертиза е тимската работа и групна динамика, помагајќи им на менаџерите да ги разберат односите и појавите што им се случуваат во тимовите и како да се справат со истите. Од аспект на СКИТОП методологијата, ги реализира сите фази со особен фокус на процесот на создавање организациска култура.

Покрај ова, Горазд е основач на Бизнис академија Смилевски-БАС и генерален менаџер на истата. На БАС ги реализира предметите во областа на претприемништво. По вокација е магистер по човечки ресурси.

Posted on: 03.07.2018Ненад Дафинчевски